Evaluering

Evalueringerne danner grundlag for en løbende tilretning og forbedring af kurset.

Skriftlig evaluering

Der sker en evaluering af hvert eneste kursus. I kursusmappen, der udleveres ved kursets start, ligger et evalueringsskema. Dette udfuldes løbende af kursisterne. Ved kursets afslutning afleveres evalueringsskemaet. Evalueringerne lægges ind i et regneark og udsendes til alle instruktører i ATLS. 

Mundtlig evaluering

Ved kursets afslutning er der endvidere sat tid af til en mundtlig evaluering.

 

Eksamen

Kurset afsluttes med en skriftlig og en mundtlig eksamen.

Multiple choice test
Den skriftlige test er en MCQ, med 40 spørgsmål. ATLS testen er på engelsk  - og det samme gælder ATCN testen fra 2013. Der er afsat 1½ time til besvarelse. Rettelsen sker imens kursisterne går til mundtlig eksamen, hvorfor det endelige resultat først gives til slut på kurset.

Praktisk eksamen
Den mundtlige eksamen er en case-baseret eksamen, hvor kursisten får en patientcase, som skal løses efter ABCDE principperne. Der vil være to ATLS instruktører tilstede som eksaminatorer. Patienten er en sminket figurant, som oftest er en sygeplejestuderende, medicinstuderende, redder eller anden med interesse i traumatologi. Resultatet af denne eksamen gives umiddelbart efter eksamen.

 

Mentorordning

Mentorordningen er etableret som et tilbud til kursisterne. Når materialet til kurset udsendes til kursisterne, vil det fremgå hvilken mentor de enkelte kursister har fået tildelt. Nogle uger før kurset, tager mentor kontakt til kursisten telefonisk eller per e-mail. Formålet med mentorordningen er

  • At tilbyde hjælp og vejledningen under forberedelsen til kurset
  • At hjælpe med at afklare eventuelle faglige eller praktiske spørgsmål
  • At opnå en forhåndsviden om kursisten tidligere lægefaglige erfaring og interesse for traumebehandling

Det er naturligvis frivilligt, om man vil gøre brug af denne ordning - men de fleste kursister har været glade for muligheden for at drøfte faglige emner eller få praktiske oplysninger.

I nogle tilfælde vil mentor ringe tilbage til kursisten umiddelbart før kurset for at høre, hvordan det er gået. Det sidste, men også væsentlige, formål med mentorordningen er

  • At mentor under selve kurset følger og støtter den eller de kursister han/hun har ansvaret for

 

Figuranter

Der er flere scenarier i ATLS/ATCN kurserne, der kræver medvirken af figuranter. Figuranterne bliver sminket, således at de situationer der vises, giver et overbevisende livagtigt billede af virkeligheden. Figuranter medvirker både ved initial assessment demonstration, skills stations og den praktiske eksamen. 

Som figurant får man et godt indblik i den fremgangsmåde og metodik, der anvendes ved modtagelsen af svært tilskadekomne personer på et hospital.

Hvem kan være figuranter

Vi anvender helt overvejende brandmænd, reddere og personel fra Forsvarets Sundhedstjeneste - men medicinstuderende og sygeplejestuderende kan også deltage. 

Figuranter møder på kursusstedet torsdag morgen og er med under hele kurset til lørdag klokken 13.00. Når figuranterne ikke er i aktion" (fx. under auditorieundervisningen) kan de være observatører på kurset. Der gives ikke noget honorar for figuranters medvirken, men ATLS/ATCN dækker eventuelle udgifter til transport og overnatning.     

Hvis du er interesseret i at deltage som figurant, kan du udfylde og sende nedenstående tilmeldingsformular. Det er muligt at melde sig som figurant på et specifikt kursus eller at komme på vores generelle liste - eller begge dele.

Udfylder du formularen og trykker på send bliver du returneret til denne side. 

Vi sender umiddelbart en mail til dig som kvittering og vender tilbage, så snart vi har figurantopgaver.

 

Forberedelse

Seks uger før kurset udsendes:

  • ATLS manual, prætest og triage scenarier (med post)
  • Følgebrev, kursusprogram, kursist og instruktøroversigt (på e-mail)

ATLS manualen, der er på engelsk, forudsættes læst inden kurset. Det er næsten 500 sider, men der er mange gentagelser. Prætesten skal gennemføres før kurset, idet resultatarket afleveres ved registrering den morgen, hvor kurset starter. Triage scenarierne skal gennemlæses og de stillede opgaver løses.  

 

© 2018 ATLS - Advanced Trauma Life Support, Denmark. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
© 2018 ATCN - Advanced Trauma Care for Nurses, Denmark. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.