Administration

ATLS og ATCN kursernes daglige ledelse og administration varetages af direktøren og den nationale koordinator. 

Administrationen er normalt lukket i ugerne 28, 29 og 30 pga. sommerferie. 

 

ATLS/ATCN National koordinator
Birgitte Søhus
Sandbygaardvej 7, 2.th.
2700 Brønshøj

Mobil: 2067 0877

Mail: Soehus(at)post.tele.dk
 

ATLS/ATCN Direktør
Jakob Roed
Overlæge

Hasselhegnet 18
2670 Greve

Mail: J.Roed(at)dadlnet.dk

 

ATLS Denmark

ATLS Denmark blev stiftet i efteråret 1997. ATCN udgør en del af ATLS Denmark Fonds aktiviteter. ATLS Danmark Fond er en erhvervsdrivende fond anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Fonden må ikke give overskud.
 

   

Økonomi

Afholdelse af ATLS og ATCN kurserne finansieres ved de indtægter der kommer fra kursusafgiften og et samarbejde med Tryg i Danmark. Herudover bidrager Forsvarets Sundhedstjeneste til kursernes gennemførelse.  

 

© 2003 ATLS - Advanced Trauma Life Support, Denmark. Hovedsamarbejdspartner: TrygFonden