Eksamen

Kurset afsluttes med en skriftlig og en mundtlig eksamen.

 

Multiple choice test
Den skriftlige test er en MCQ, med 40 spørgsmål. ATLS testen er på engelsk  - og det samme gælder ATCN testen.

Der er afsat 1½ time til besvarelse. Rettelsen sker imens kursisterne går til mundtlig eksamen, hvorfor det endelige resultat først gives til slut på kurset.

Praktisk eksamen
Den mundtlige eksamen er en case-baseret eksamen, hvor kursisten får en patientcase, som skal løses efter ABCDE principperne. Der vil være en til to instruktører tilstede som eksaminatorer. Patienten er en sminket figurant, som oftest er en sygeplejestuderende, medicinstuderende, redder eller anden med interesse i traumatologi. Resultatet af denne eksamen gives umiddelbart efter eksamen.

 

 

 

 
 

Den praktiske og den skriftlige eksamen bestås hver for sig.

   
 

For det tilfældes skyld at en kursist ikke klarer een af eksaminerne er mulighed for re-eksamen i denne.

Det praktiske forløb tilrettelægges efter aftale med den berørte kursist.

 

 

© 2003 ATLS - Advanced Trauma Life Support, Denmark. Hovedsamarbejdspartner: TrygFonden