ATLS International Newspaper
American College of Surgeon, Committee on Trauma udgiver et nyhedsbrev, ATLS International Newsletter.
Nyhedsbrevet udkommer hver måned og viderebringer nyheder og omtale afbegivenheder fra hele ATLS internationale verden.
Det er muligt at finde en oversigt over nyhedsbrevene via dette link til FACS (Faculty of the American College of Surgeons) hjemmeside:
 
 

"In the beginning: During the international meeting in Chicago 2009 it was decidet to start a newsletter/bulletin for Region XIV, Latin America.

   

"ATLS International: A few weeks later, the planning changes to include other regions as well in an effort to create an "ATLS international"

 

© 2003 ATLS - Advanced Trauma Life Support, Denmark. Hovedsamarbejdspartner: TrygFonden