International Symposium on Critical Bleeding, ISCB afholdes hvert år i København

 

Kritisk blødning er en alvorlig komplikation ved traume og større kirurgiske indgreb, og Sundhedsstyrelsen estimerer at cirka 1.000 patienter årlig dør grundet kritisk blødning i Danmark.

 

 
   
 

© 2003 ATLS - Advanced Trauma Life Support, Denmark. Hovedsamarbejdspartner: TrygFonden