Mentorordning

Mentorordningen er etableret som et tilbud til kursisterne. Når materialet til kurset udsendes til kursisterne, vil det fremgå hvilken mentor de enkelte kursister har fået tildelt. Nogle uger før kurset, tager mentor kontakt til kursisten telefonisk eller per e-mail. Formålet med mentorordningen er

  • At tilbyde hjælp og vejledningen under forberedelsen til kurset
  • At hjælpe med at afklare eventuelle faglige eller praktiske spørgsmål
  • At opnå en forhåndsviden om kursisten tidligere lægefaglige erfaring og interesse for traumebehandling

Det er naturligvis frivilligt, om man vil gøre brug af denne ordning - men de fleste kursister har været glade for muligheden for at drøfte faglige emner eller få praktiske oplysninger.

I nogle tilfælde vil mentor ringe tilbage til kursisten umiddelbart før kurset for at høre, hvordan det er gået. Det sidste, men også væsentlige, formål med mentorordningen er

  • At mentor under selve kurset følger og støtter den eller de kursister han/hun har ansvaret for

 

 

 

Tip

Hvis der er andre på dit sygehus, der har gennemgået et ATLS eller ATCN kursus, kan det være en hjælp at gennemgå prætesten med vedkommende.

   

Læs det hele

Der er meget at læse, og det er fristende at finde afsnit, der kan springes over. Men læs det hele - også de afsnit der omhandler skills stations, da det er afgørende for udbyttet af skills stations. Husk også at læse og besvare spørgsmålene til Triage Scenarierne.

 

© 2003 ATLS - Advanced Trauma Life Support, Denmark. Hovedsamarbejdspartner: TrygFonden